Regler for afbud og udeblivelse

Følgende regler gælder for afbud:

Afbud accepteres kun, hvis der er en uopsættelig årsag hertil, for eksempel betydelig sygdom, indlæggelse etc.

Ring til sekretæren i telefontiden senest dagen før, således at tiden kan bruges af en anden.

Ved to afbud afsluttes forløbet.

Udeblivelse uden afbud:

Hvis du udebliver fra samtaler og ikke ringer i løbet af de kommende 14 dage efter udeblivelsen, vil behandlingsforløbet blive afsluttet.

Hvis du har faste tider, eller hvis du har fået flere tider (f.eks til udredning) vil kommende tider blive slettet.

Ved to udeblivelser afsluttes forløbet.